Om oss 

Vi startade Suavis familjehemsvård med tanken att en bra lösning består av en konsulent och ett familjehem som tillsammans med socialtjänsten har förmågan att tillgodose barnets behov.  

Samarbetet mellan konsulenten och familjehemmet utgår från viljan att genuint förstå barnets behov men också att förstå barnets risk- och skyddsfaktorer och barnets individuella förutsättningar. På ytan kan problematiken se likartad ut, men orsaken till problematiken och hur man ska arbeta med det enskilda barnet är olika. 

Våra konsulenter hittar i samverkan med familjehemmet vägen till att hjälpa varje enskilt barn. Det tar tid och kräver kunskap och erfarenhet. Det innebär att vi väljer konsulenter och familjehem som har specifik kunskap om den problematik som barnet har. Våra konsulenter har inte mer än sex ärenden samtidigt. 

Vi har valt att fokusera på hedersrelaterat våld och skyddsärenden då vi ser ett stort behov av professionell kunskap för att hjälpa de alltför många som är utsatta. Hos oss finns egen erfarenhet av att ha varit utsatt och av att få hjälp. Den erfarenheten utgör grunden för ett engagemang som förstärker vårt professionella arbete. Det handlar lika mycket om att veta hur man ska säkerställa ett yttre skydd för barnet och att bygga en framtid för barnet där det kanske aldrig kan återgå till sin ursprungsfamilj som att hantera det trauma som uppbrottet med den egna familjen innebär.